Schowek (0)

 
 
 

Szkolenie otwarte: Ocena i przygotowanie podłoża oraz techniki klejenia wykładzin + warsztat montażu wykładzin z Mistrzem Polski z Wojciechem Dąbkiem.

Akademia Sztuki Posadzkarskiej zaprasza na szkolenie otwarte „Ocena i przygotowanie podłoża oraz techniki klejenia wykładzin" z Wojciechem Dąbkiem
Ukończenie szkolenia potwierdzamy imiennym zaświadczeniem. Zapewniamy przerwy kawowe i ciepły lunch.
Wymagane ubranie robocze.

Termin: 08.05.2019 do 09.05.2019 w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 287,
Czas trwania: Dzień I 10.00 - 17.30 Dzień II 9.00 – 15.30
Inwestycja: 280 zł netto/ os, Klienci UZIN Utz Polska – 180 zł netto/os. Klienci VIP: Voucher
Zgłoszenia: asp@uzin-utz.com, 605 933 399, do 30.04.2019


PROGRAM:

Ocena podłoża
• Cechy konstrukcyjne jastrychów
• Zasady oceny podłoża (normy, instrukcje, wytyczne producentów)
• Metody oceny podłoża (CM, V1D4, pull-off, pressomess, inne…)
• Ocena podstawowych parametrów podłoża (wilgotność, temperatura, równość, twardość)
• Ocena warunków na budowie i ich wpływ na pracę
Sposoby mechanicznego oczyszczania podłoża z wykorzystaniem różnorodnych technologii takich jak:
• Śrutowanie (przygotowanie powierzchniowe, oczyszczanie z zabrudzeń)
• Szlifowanie (usuwanie i oczyszczanie powierzchniowe z pozostałości kleju, cienkich żywic, malowanek itp.) jak również usuwanie grubych powłok w celu ich usunięcia bez znaczącej ingerencji w podłoże.
• Zrywanie (oczyszczanie mechaniczne podłoża z powłok kleju np. po płytkach, papy, subitu, bitumu, parkietu, wykładzin itp.)
• Frezowanie (można ingerencja w podłoże w celu usunięcia lakierów, żywic, farb i pozostałości po nich).

Przygotowanie Podłoża
• Obróbka mechaniczna, maszyny i materiały eksplatacyjne
Dobieranie odpowiednich preparatów do rodzaju podłoża, wytrzymałości podłoża, grubości masy oraz rodzaju okładziny
• Odcinanie wilgotności – Preparaty odcinające
• Sposoby postępowania z dylatacjami - MZ
• Szpachlowanie jako wygładzanie i wyrównywanie podłoża
• Wylewanie mas

Techniki klejenia wykładzin + praktyczne warsztaty z Wojciechem Dąbkiem „Montaż wykładzin w praktyce”
• Rodzaje wykładzin
• Dobór klejów i uzębienia
• Klejenie kontaktowe
• Klejenie na sucho
• Klejenie na mokro
• Systemy łączenia wykładzin
• Innowacyjne technologie instalacji wykładzin
• Ważne aspekty decydujące o wyborze klejów
• Zalecenia ogólne odnośnie układania wykładzin przewodzących
• Zalecenia dotyczące przyklejania wykładzin PCV na surowym betonie

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wniesienie całej opłaty w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

Podaj imię nazwisko, dane kontaktowe oraz dane do faktury ,
w temacie maila wpisz: "Szkolenie 8-9.05.2019 - imię i nazwisko"

Wpłaty należy uiścić na konto:
ING Bank Śląski
46 1050 1575 1000 0023 3362 5693
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Jaworzyńska 287
59-220 Legnica
Tytułem: "Szkolenie 8-9.05.2019 - imię i nazwisko"

UWAGA! : 

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wniesienie całej opłaty.
 2. W przypadku rezygnacji nie zwracamy kosztów. 
 3. Dojazd i ewentualny nocleg we własnym zakresie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • administrator danych i kontakt do niego: Uzin Utz Polska Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 287 , asp@ uzin-utz.com 

  cel i podstawy przetwarzania danych:  organizacja szkolenia

  odbiorcy danych: prowadzący szkolenie, organizator szkolenia;

  okres przechowywania danych: 1 rok

  uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

  inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu i udział w nim.

  Zbierane dane: Imię i nazwisko, Numer telefonu, Adres e-mail, dane informacyjne o szkoleniu, nazwa i dane firmy, numer konta bankowego

___________________________________________________________________

Akademia Sztuki Posadzkarskiej rozpoczyna swoją działalność

Nowoczesne centrum szkoleniowe ASP to odpowiedź na potrzeby branży posadzkarskiej dotyczące rozwoju zawodowego. W założeniu to miejsce łączące wiedzę profesjonalistów i chęć do nauki ludzi młodych. Ma to być również centrum, które doskonali umiejętności wykwalifikowanych już pracowników, pomagając im przyswoić nowości technologiczne i branżowe innowacje.

Pracodawcy z branży posadzkarskiej nie muszą brać już na swoje barki ciężaru doszkalania pracowników – specjaliści Akademii wyręczą ich w tym zadaniu. Celem akademii jest podnoszenie jakości pracy profesjonalistów posadzkarskich, wpieranie ich rozwoju i upowszechnianie osiągnięć technologicznych. Akademia chce pokazać młodym ludziom, że zawód posadzkarza jest pożądany na rynkach pracy UE, a firmy w Polsce czekają na wyszkolonych ludzi, którzy zaspokoją zapotrzebowanie na specjalistów. W ASP nacisk kładzie się na profesjonalizm – do ćwiczeń używa się narzędzi i produktów stosowanych w codziennej pracy przez najlepszych fachowców.