Schowek (0)

 
 
 

1. Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta zasobów witryny internetowej firmy UZIN Utz AG niniejszym wyraża zgodę na "Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej" w brzmieniu określonym poniżej.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z "Warunkami" nie jest upoważniony do korzystania z tej strony internetowej. Warunków Korzystania nie zmienia naszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności, chyba że zmiana taka nastąpi w wyraźny sposób.

Zastrzeżenie zmian

Uzin Utz Ag zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w zakresie strony internetowej oraz warunków korzystania z jej zasobów w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym jej użytkowników. UZIN UTZ AG może tez w dowolnym momencie usunąć strone internetową bez powiadamiania o jej likwidacji.

Aktualizacja

Nie mamy obowiązku aktualizowania treści zawartych na stronie internetowej.  

Prawa do witryny internetowej oraz jej treści

O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej, wszelkie prawa do strony internetowej oraz prawa wynikające z jej posiadania przysługują Uzin Utz AG bądź firmom wchodzącym w skład jej koncernu. Wszelkie treści, dokumenty, ilustracje i prezentacje opublikowane na tej stronie pozostają – jeżeli nie przewidziano inaczej – wyłączną własnością Uzin Utz AG lub firm wchodzących w skład koncernu. Jakiekolwiek wykorzystywanie strony internetowej oraz zawartych na niej treści do celów handlowych jest niedozwolone.

Wszystkie marki produktów wymienione na wspomnianej stronie internetowej są własnością Uzin Utz AG lub firm wchodzących w skład koncernu. Jakiekolwiek wykorzystywanie i użytkowanie wspomnianych marek jest niedozwolone i stanowi naruszenie prawa do marki produktu.

Wszelkie pozostałe prawa autorskie oraz prawa do ochrony pozostają nienaruszone.

 Odpowiedzialność

Nie odpowiadamy za kompletność, prawidłowość i/lub aktualność informacji zawartych na stronie internetowej. Użytkownik otrzymuje dostęp do strony wyłącznie w jej każdorazowym „aktualnym stanie”. Użytkownik naszej strony internetowej akceptuje fakt, że przyjmuje na siebie ryzyko związane z dostępem do strony internetowej i zawartych na niej treści. Uzin Utz AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z przedmiotowej strony internetowej, z faktu, że korzystanie z tej strony może być przejściowo lub całkowicie niemożliwe, jak również z utraty danych lub zmiany danych w procesie ich przekazywania.

Nie gwarantujemy, że opisane produkty wzgl. towary są stale lub nadal dostępne. Prosimy pamiętać także, że wspomniane produkty wzgl. towary mogą być przygotowywane do użycia i aplikowane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów z branży rzemieślniczej. Zakres oraz sposób stosowania wzgl. wykorzystywania towaru wynika każdorazowo z załączonej aktualnej karty technicznej produktu w połączeniu ze sposobem użycia zamieszczonym na opakowaniu. Klient winien zasięgnąć u nas informacji dotyczących zakresu stosowania i sposobu wykorzystywania poszczególnych produktów.

Obowiązujące przepisy ustawowe pozostają w mocy bez zmian.

 
Odesłania internetowe (linki) do stron osób trzecich

Jeżeli wspomniana strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich, użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Uzin Utz AG nie gwarantuje dostępności tych stron, nie odpowiada za te strony, jak również za głoszone na nich poglądy i pozostałe treści. Szczególnie pobieranie danych dotyczących bieżącego kursu akcji (tabela kursów) odbywa się za pośrednictwem strony trzeciej i nie jest objęte odpowiedzialnością Uzin Utz AG

2. Polityka plików cookie

Co to są pliki cookie i jak je wykorzystujemy?

Nasza strona stosuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez wyszukiwarkę na polecenie serwera na twardym dysku użytkownika i zawierające dane o odwiedzanych przez nich  stronach. Ciasteczka służą głównie jako elektroniczny notatnik dla serwera, umożliwiający rejestrowanie stron najczęściej wyszukiwanych przez daną osobę, i tym sposobem np. stwierdzenie, jak często dany użytkownik odwiedza konkretne strony, ile czasu im poświęca oraz czy życzy sobie przesyłania danych z wybranej strony w konkretnej, określonej przezeń formie. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.  Ciasteczka nie są w stanie usunąć plików z twardego dysku, odczytać zawartych w nich treści, ani też przenosić wirusów, i są tym samym nieszkodliwe.

Do czego jeszcze wykorzystujemy cookie?  

Niniejsza witryna wykorzystuje Google Anlytics, usługę firmy Google do analityki internetowej. Google Analytics ta narzędzie do analizy sieci internetowej, dzięki któremu dowiadujemy sie jak nasi użytkownicy wykorzystują serwis internetowy. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa z tej witryny internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google wykorzystuje te informacje do przeprowadzenia analizy korzystania przez Państwa z zasobów witryny internetowej. Przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje,  tendencje występujące w witrynie odczytywuje bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Jak można zarządzać plikami cookie?

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek tak, aby te pliki były blokowane. Zablokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z odwiedzanego serwisu www lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania.

Uwaga: wyłączenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny!

Zmiana ustawień dotyczących cookies w najczęściej używanych przeglądarkach:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność” Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania...”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania...”.Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami...” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn

3. Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu gromadzimy i do czego wykorzystujemy niektóre z Państwa danych:

Każde wejście użytkownika na stronę internetową z naszą ofertą oraz każde pobranie pliku związane jest z zapisem danych o tym procesie w odpowiednim protokole. Dane te nie są przypisane do osoby, toteż nie możemy stwierdzić, kim był użytkownik i jakie pobrał dane. Każde pobranie danych wiąże się z zarejestrowaniem następującego zestawu danych:

  • nazwa pobranego pliku
  • data i godzina pobrania
  • ilość pobranych danych
  • informacja, czy pobranie się udało.

Nie tworzymy profili użytkowników przypisanych do konkretnych osób. Zarejestrowane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim.

Dane osobowe, udostępniane przez użytkowników odwiedzających naszą stronę domową, przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązującymi w siedzibie spółki. Jeżeli użytkownik wysyła nam wiadomość elektroniczną (e-mail) i/lub wypełnia formularz dostępny na naszej stronie w trybie on-line i przesyła go do nas drogą elektroniczną, wówczas zapisujemy i przetwarzamy zgromadzone tam dane i informacje zgodnie z zamiarem użytkownika lub założonym przez nas celem, wykorzystując je np. do przesyłania żądanych materiałów lub informacji, bądź do kontroli przesłanych materiałów reklamowych. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim spoza koncernu. Zwracamy jednak Państwa uwagę, że w trakcie transmisji Państwa danych przez internet może dojść do odczytania bądź zmodyfikowania tych danych przez osoby niepowołane.

Użytkownik wyraża zgodę na opisany sposób gromadzenia oraz wykorzystywania przedmiotowych danych, jak również na stosowanie ciasteczek.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem ze stron internetowych koncernu Uzin Utz, lub danych dotyczących Państwa osoby, lub chcieliby Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu przez nas Państwa danych, prosimy zwrócić się do:

Uzin Utz AG, Stichwort (hasło): Datenschutz, Dieselstraße 3,
D-89079 Ulm, Deutschland, E-Mail: info@uzin-utz.com

Obowiązujące przepisy prawa

Wszelkie istniejące bądź domniemane roszczenia prawne związane z korzystaniem ze wspomnianej strony internetowej będą rozpatrywane wzgl. interpretowane zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, z wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.