Akademia Sztuki Posadzkarskiej

Akademia Sztuki Posadzkarskiej 

ASP jest centrum szkoleniowym współpracującym z wykonawcami, dystrybutorami produktów budowlanych, a także architektami oraz placówkami oświatowymi, w tym z uczelniami wyższymi.

 

 

ASP jest miejscem dla profesjonalistów (parkieciarzy, posadzkarzy, glazurników, producentów okładzin podłogowych), którzy ceną sobie ustawiczne doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy know-haw na temat nowych i funkcjonujących już na rynku technologii w oparciu o doświadczenie, wiedzą ogólną i innowacje stosowane w branży.

 

ASP stanowi także miejsce kształcenia ludzi młodych, którzy w przyszłości chcą związać swoje zawodowe życie z branżą posadzkarską. W Akademii prowadzone są szkolenia dotyczące profesjonalnego zastosowania produktów i sposobu realizacji prac z zakresu przygotowania podłoża i montażu podłóg, warsztaty zawodoznawcze i lekcje posadzkarstwa.

 

ASP stanowi klaster wspomagania pracodawców i przedsiębiorców oraz ich pracowników, w zaspakajaniu potrzeb szkoleniowych, doradztwa i wyposażania w profesjonalne umiejętności sztuki posadzkarskiej.  

 

Główne cele ASP:

 

 

  • Wspieranie indywidualnego oraz zespołowego rozwoju zawodowego posadzkarzy i upowszechnianie ich osiągnięć
  • Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników firm budowalnych
  • Stwarzanie możliwości nabywania i doskonalenie umiejętności posadzkarskich
  • Upowszechnianie idei wpływu doboru produktów na jakość pracy
  • Wzbudzanie zainteresowania wśród młodzieży o możliwości zdobywania zawodu posadzkarza, pożądanego na rynkach pracy UE
  • Zaspokajanie zapotrzebowania firm budowlanych na zatrudnianie specjalistów wyposażonych w umiejętności montażu nowoczesnych konstrukcji podłóg i wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych zgodnie z normami europejskimi.
  • Zorganizowanie podnoszenia kwalifikacji specjalistów, pracujących w danej sferze, nauczenie ich innowacyjnych technologii i metod pracy z nowymi materiałami;
  • Podwyższenie jakości robót budowlanych w zakresie instalacji podłóg;

 

ASP organizuje praktyczne warsztaty z użyciem profesjonalnych narzędzi i produktów.

 

W ASP oferujemy dwa programy szkoleniowe:

 

 

Szlifiernia Posadzkarskich Talentów – to program oferujący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne, skierowany do profesjonalistów, wykonawców (glazurników, parkieciarzy, posadzkarzy), producentów okładzin, pracowników firm budowalnych.

 

Kuźnia Posadzkarskich Talentów– to program oferujący szkolenia, warsztaty zawodoznawcze i lekcje posadzkarstwa dla młodzieży oraz osób, które w przyszłości chcą związać swoje zawodowe życie z branżą posadzkarską.

 

Cechą charakterystyczną prowadzonych szkoleń jest indywidualne podejście do zleceniodawcy poprzez dostosowanie tematyki i charakteru szkolenia do rzeczywistej sytuacji firmy oraz potrzeb uczestników. W ASP szczególnie podkreślamy wartość dodaną nauki przez doświadczanie, dlatego nawet podczas szkolenia poszerzającego wiedzę techniczną wykorzystujemy metody angażujące i wyposażające uczestników w umiejętności praktyczne.

Do tego celu wykorzystujemy:

Pokazy

Prezentacje

Wykłady interaktywne

Trening umiejętności posadzkarskich

Doradczy panel dyskusyjny

Burza mózgów

Pomoce wizualne

Salon pytań