RENOPLAN SYSTEM 12

 

Jak szybko wyremontować stare podłoże unikając pyłu?

Stosując UZIN RenoTop PLUS

Podczas renowacji podłóg w użytkowanych pomieszczeniach należy zminimalizować czas i uciążliwość instalacji, co jest możliwe dzięki UZIN RenoTop Plus.

UZIN RenoTop PLUS umożliwia szybkie i bezpyłowe przygotowanie podłoża, które będzie natychmiast gotowe do ułożenia posadzki oraz może być od razu  narażone na obciążenia. Podkład służy do perfekcyjnego wyrównywania podłoża i jest łatwy w montażu.

UZIN RenoTop PLUS to jednocześnie wielowarstwowy system izolacyjny tworzący znakomity pod względem akustycznym podkład.


 

 

 

<p>Odkurz podłoże wysokowydajnym odkurzaczem, żeby usunąć kurz i zabrudzenia.</p>

Odkurz podłoże wysokowydajnym odkurzaczem, żeby usunąć kurz i zabrudzenia.

<p>Powierzchnię wyłóż folią polietylenową o grubości min. 0,2 mm wywijając przy brzegach. Folia musi być układana z zakładką ok. 20 cm. Styki kolejnych pasm oklej  aluminiową taśmą klejącą.
</p>

Powierzchnię wyłóż folią polietylenową o grubości min. 0,2 mm wywijając przy brzegach. Folia musi...

<p>System podłoży UZIN RenoTop PLUS składa się z płyty nośnej i z płyty wierzchniej. Płytę nośną rozpoznasz po piance XPS na spodzie i ochronnej folii klejącej na górze płyty. Płyta wierzchnia oznakowana jest logiem UZIN na górnej stronie.
</p>

System podłoży UZIN RenoTop PLUS składa się z płyty nośnej i z płyty wierzchniej. Płytę nośną...

<p>Układanie pierwszego rzędu rozpocznij płytą nośną przyciętą na długość 90 cm korzystając z nadrukowanych znaczników.  Aby skrócić płytę natnij górną stronę ostrzem półksiężycowym i złam wzdłuż krawędzi cięcia do góry. 
</p>

Układanie pierwszego rzędu rozpocznij płytą nośną przyciętą na długość 90 cm korzystając z...

<p>Następnie dotnij piankę XPS. Dodatkowo przetnij skróconą płytę wzdłuż długiego boku na pół. Podobnie przetnij wzdłuż pozostałe płyty nośne pierwszego rzędu.
</p>

Następnie dotnij piankę XPS. Dodatkowo przetnij skróconą płytę wzdłuż długiego boku na pół....

<p>Zachowaj dostateczny odstęp od ściany wynoszący ok. 10 mm.
Drugi rząd rozpocznij odciętą wcześniej płytą nośną o długości 30 cm a następnie kontynuuj całymi płytami.  Układaj płyty szczelnie krawędziami fabrycznymi do siebie. Po ułożeniu pierwszych dwóch rzędów płyt nośnych rozpocznij układanie płyt wierzchnich. W tym celu najpierw usuń folię zabezpieczającą z płyty nośnej.
</p>

Zachowaj dostateczny odstęp od ściany wynoszący ok. 10 mm. Drugi rząd rozpocznij odciętą wcześniej...

<p>Płyty wierzchnie układaj z przesunięciem względem płyt nośnych, pierwszy rząd rozpocznij całą płytą, a drugi połową płyty. Dzięki takiemu przesunięciu zasłonisz wszystkie styki płyt nośnych i  uzyskasz nadzwyczajną stabilność systemu UZIN RenoTop PLUS. </p>

Płyty wierzchnie układaj z przesunięciem względem płyt nośnych, pierwszy rząd rozpocznij całą...

<p>Układaj płyty wierzchnie na warstwie kleju płyty nośnej i dobijaj na całej powierzchni młotkiem gumowym. Styki płyt układaj dokładnie i ściśle.
W taki sposób ułóż płyty nośne i wierzchnie UZIN RenoTop PLUS na całej powierzchni. Następnie dociśnij całą powierzchnię ciężkim wałkiem dociskowym.
</p>

Układaj płyty wierzchnie na warstwie kleju płyty nośnej i dobijaj na całej powierzchni młotkiem...

<p>Zanim przystąpisz do układania wykładziny podłogowej lekko przeszlifuj ręcznie styki ułożonej powierzchni oraz starannie odkurz podłogę.</p>

Zanim przystąpisz do układania wykładziny podłogowej lekko przeszlifuj ręcznie styki ułożonej...

<p>Nowa wykładzina podłogowa musi zostać ułożona w przeciągu 48 godzin po ułożeniu systemu UZIN RenoTop PLUS. Zwróć uwagę na to, żeby wykładzina podłogowa kończyła się równo z płytami UZIN RenoTop Plus.  Po ułożeniu wykładziny podłogowej odetnij wystające resztki folii polietylenowej.
</p>

Nowa wykładzina podłogowa musi zostać ułożona w przeciągu 48 godzin po ułożeniu systemu UZIN...